Trygve BrautasetTrygve BrautasetDet er gått mer enn 5 år siden Craig Venter Institute i USA lanserte at de hadde skapt syntetisk liv på laboratoriet. Bakterien Synthia har et DNA som først ble skrevet digitalt og deretter syntetisert kjemisk i mange små biter som så ble satt sammen til et komplett kromosom i en naturlig gjærcelle, og til sist overført til en naturlig bakterie ved kromosom injeksjon. Dette historiske eksperimentet medførte at syntetisk biologi fikk stor oppmerksomhet også utenfor akademia. I dag ser vi at alternative teknologier og strategier i stor grad utvikles og at forskningen foregår i grensesnittet mellom grunnleggende og anvendt vitenskap. Syntetisk biologi er naturlig også befestet med bioetiske dilemmaer som vil bli belyst her.