Baseball Jerseys Custom Bioinformatikk - fra biologiske data til kunnskap


Torbjørn RognesTorbjørn RognesRevolusjonen som har skjedd innen sekvenseringsteknologi og utviklingen innen andre teknologier gir oss muligheter til å samle inn stadig større og større mengder biologiske data. Noen av de første biologiske databasene ble etablert på begynnelsen av 1980-tallet. Siden den gang har antallet og størrelsen av dem vokst enormt. Antall vitenskapelige artikler som publiseres hvert år øker også raskt. Vi blir derfor stadig mer avhengige av datamaskiner for å lagre data, finne frem, analysere og se sammenhengene. Kunnskap om bioinformatikk er av den grunn blitt helt essensielt i nesten all biologisk forskning. Her skal vi presentere noen eksempler på de spennende mulighetene vi har med dagens databaser og bioinformatikk-verktøy.

Arrangør

                  BIO                tomtestiftelsen l

Norsk Biologforening (BIO) og Tømtestiftelsen. 
I samarbeid med Realfagsbiblioteket, Institutt for biovitenskap og Livsvitenskap ved UiO samt biologisk institutt ved UiB

 Clay Harbor Jersey Adult Search