Jan RaaJan RaaTarmen er kroppens dominerende immunologiske organ, det regulerer biokjemiske prosesser i hele kroppen. Mer enn 70 % av kroppens immunceller befinner seg i tarmvevene og inne i tarmen er antallet bakterieceller minst 10x høyere enn antall celler i resten av kroppen, og antall gener mer enn 100 x høyere. Hos friske mennesker består bakteriene i tarm (tarmmikrobiota) av hundrevis av ulike arter i et økosystem der diversiteten blir opprettholdt av subtile økologiske mekanismer. Tarmmikrobiota ”kommuniserer” med immunsystemet i tarmen, en interaksjonen som gir opphav til signalmolekyler som påvirker og overstyrer nærmest alle prosesser i kroppen. Mange sykdommer og lidelser, både hos dyr og mennesker, skyldes tap av diversitet og endret økologisk balanse i tarmmikrobiota. Bruk av antibiotika, antiseptika, konserveringsmidler og plantevernmidler i tillegg til uheldig kosthold, er sannsynlige årsaker. Det er ikke klarlagt hvilke biokjemiske mekanismer som kan forklare sammenhengen mellom dysbiotisk tarmmikrobiota og sykdom, men noe vet man. Men sammenhengen er grundig dokumentert - og ubestridelig. Noen etablerte ”sannheter” innen fysiologi og ernæringsfag står for fall!