BIO-konferansen er filmet flere flere ganger tidligere og du kan se noen av dem her:

 

 

http://bio.no/biokonferansen/om-biokonferansen.html