Blåmandag for biomangfoldet?

Feature Image

BIOkonferansen 2010 om biomangfold ble en stor suksess. Biedød, forsuring av havet og invaderende arter var blant temaene. Du kan se opptakene eller lese artikler fra konferansen i Biolog.

Videoene kan du se her: http://www.ub.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/science-debate/2010/bio-mangfold.html

Fire artikler fra konferansen kan du lese i Biolog nr 1 2011.