Ja, jeg vil delta på BIO-konferansen. Beløpet dekker lunsj, forfriskninger og diverse

Vanlig deltaker kr 400,-
BIO-medlemmer kr 300,-
Deltaker konferanse og nytt medlemskap ut 2017. kr 320,-
Biologistudent som er medlem i Norsk Biologforening. kr 100,-
Biologistudent inkludert nytt medlemskap ut 2017 kr 120,-Fornavn* Etternavn:*
Organisasjon:#
Adresse:
Postnr: Sted:
Epost:*
Kommentar:

Jeg ønsker å være med på middagen om kvelden og betaler kr 550,- for det (kan bli fullt) )

#Hvis du ikke representerer en organisasjon, lar du dette feltet stå åpent.
*Må fylles ut