BIOs årsmøte 2017 blir onsdag  19. april
i  auditoriet 1, Kristine Bonnvies hus, Universitetet i Oslo. Vi begynner kl 17:30 med foredrag av Reidun Sirevåg:

Lady Montagu og historien om koppeviruset
 

Selve årsmøtet begynner kl 18.15

Saksliste
1. Åpning og  konstituering
           - Valg av ordstyrer og referenter
           - Godkjenning av dagsorden

2. Årsmelding

3. Regnskap 2016 og budsjett 2017 

4. Vedtekstsendringer
    Forslag om små endringer i formålene

5. ValgVel møtt. 

Lady

>Montagu og historien om koppeviruset