BIOs årsmøte 2016 blir onsdag  20. april
i  auditoriet 1, Kristine Bonnvies hus, Universitetet i Oslo. Vi begynner kl 17:30 med foredrag av

Klaus Høiland:

En reise i tid. Fra nå til...

 

Selve årsmøtet begynner kl 18.15

Saksliste
1. Åpning og  konstituering
           - Valg av ordstyrer og referenter
           - Godkjenning av dagsorden

2. Årsmelding

3.Regnskap 2015 og budsjett 2016 

4. ValgVel møtt. 

Haven't seen the world yet or perfected who they will become, so it's writing a thesis research proposal natural to see some students who have some flaws in their applications.