Biolog er tidsskriftet for Norsk Biologforening - BIO.

Biology homework help utkommer fire ganger i året. Biolog inneholder blant annet faglige artikler om forskning, skolespørsmål og forvaltning. Biolog har som et av sine mål å holde biologer og andre faglig oppdatert om viktige og aktuelle spørsmål.

Redaksjonenen
Torborg Galteland (redaktør)
Kirsten Borse Haraldsen
Klaus Høiland
Thore Lie
Ivar Mysterud
Jørgen Stenersen

Under kan du bla i et tidligere nummer.