Bonnevieprisen 2023 til Tore Slagsvold

Tore Slagsvoll fikk Bonnevieprisen for sitt store og langvarige arbeid med forskning og formidling . Spesiell er hans evne til å inspirere studenter,  dele naturglede  og snakke fuglenes sak.

Årets vinner av Bonnevie-prisen har utmerket seg ved hans store innsats for norske biologer og for nasjonal så vel som internasjonal forskning. Hans egen forskning er i verdensklasse og har resultert i en omfattende samling vitenskapelige publikasjoner og viktige forskningsfunn innen et felt som ikke alltid får oppmerksomheten den fortjener - nemlig atferdsøkologi.
Men det er også her årets vinner har utmerket seg, ved å løfte fram atferdsøkologi som fagfelt i Norge: Han har inspirert, utdannet og veiledet utallige biologer og økologer under sin lange fartstid som entusiastisk og engasjert professor ved Universitetet i Oslo. Hans entusiasme for faget er smittende, og hans vennlige væremåte ivaretar også de sjenerte som derved tør å stille sine spørsmål. I et fortsatt mannsdominert akademia, har årets vinner alltid utmerket seg som en som har åpnet dører for mange kvinnelige masterstudenter, stipendiater og postdocs. Selv som emeritus fortsetter han å være et forbilde som drives av rendyrket vitenskapelig nysgjerrighet og stor kapasitet i felt.
Årets vinner har vært og er en av våre store fagformidlere som alltid stiller opp for intervju på tv eller som foredragsholder på fest for biologistudenter. Han har deltatt i en rekke radio og tv-programmer i NRK som nasjonal fugleekspert og bidratt til mange reportasjer i NRK-serien «Naturens Verden». Han er heller ikke redd for å stille opp på direkten, på tredemølle, i debatter eller ute i felt, for å formidle sin forskning, dele naturglede eller snakke fuglenes sak og deres behov for bevaring!
Kjære Tore Slagsvold, du er en nasjonal skatt! Ditt engasjement for biologifaget, dine forskningsbidrag og din formidlerglede, er til stor inspirasjon for oss alle, og du er en rollemodell for hvordan en biologiprofessor bør være.
På vegne av Bonnevie-priskomiteen beståande av Erik Tunstad, Peter Emil Kalland og Norith Eckbo, er det en ære å gratulerer deg som vinner av Bonnevie prisen 2023!

Klaus Høiland, Benjamin Dyhre