Last ned konferanseprogrammetSted: Helga Engs hus, Blindern.
0815 Registrering & KAFFE.

BIOLOGI: Fra hønsepest og spanskesyke til fugleinfluensa og H5N1: Virusenes biologi, økologi og spredningsmønster.

0900 Bente Herstad (konferansier, direktør ved SUM).
Velkommen.

0905 Peter Johan Schei (direktør, Fridtjof Nansens Inst.).
Fugleinfluensa som internasjonalt miljøproblem.

0915 Lars Walløe (professor i fysiologi, UiO).
Epidemier i menneskets natur- og kulturhistorie.

0935 Lars Reinhardt Haaheim (professor, Influensasenteret, Gades institutt, Universitetet i Bergen).
Den aktuelle H5N1 pandemitrussel: En forskers syn på virus, vaksiner og medikamenter.

0955 Jorun Jarp (avdelingsdirektør, Veterinærinstituttet).
Status for utbredelse av H5N1: Spredningsmønster, smitteveier og fremtidsutsikter. (evnt. adm.dir. Gudding)

1015 Spørsmål — KAFFE.

1050 Bjørn Iversen (overlege, Divisjon for smittevern, Nasjonalt folkehelseinstitutt).
Infeksjonsovervåking: Faglig vurdering av pandemitrussel, influensavirusets mulige smitteveier og beskyttelse mot infeksjoner.

1110 Björn Olsen (overlege ved Länssjukhuset i Kalmar og professor i infeksjonssykdommer, Umeå universitetet).
Medisinsk ornitologi: Influensa — apokalyps eller tomma hot?

1140 Nils Chr. Stenseth (prof. i biologi, UiO, leder av CEES)
Forskning om smittsomme sykdommers evolusjon.

1200 Hilde Kruse (avdelingsdirektør, Veterinærinstituttet og leder for Norsk zoonosesenter).
Kommentarer til temaet BIOLOGI. (m/forbehold)

1210 Spørsmål — LUNSJ

SAMFUNN: Fugleinfluensa og pandemitrussel — meningsdannelse og risikopersepsjon. Hva gjør det med oss?

1310 Nils Roll-Hansen (professor i filosofi, UiO).
Fugleinfluensa og pandemiberedskap: Fra naturvitenskap til politikk.

1330 Matthias Kaiser (leder, Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi).
Fugleinfluensa og pandemi i et risikoperspektiv.

1350 Sverker Sörlin (Professor i miljøhistorie, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm).
Epidemier og miljøtrusler i et historisk perspektiv.

1410 Hilde Haugsgjerd (redaktør for aftenutgaven i Aftenposten, tidligere sjefredaktør i Dagsavisen).
Formidling av helserisiko og katastrofer uten å skape hysteri: Pressens rolle og ansvar.

1430 Tore Bakken (Førsteamanuensis, Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Handelshøyskolen).
Kommentarer til temaet SAMFUNN.

1440 Spørsmål — KAFFE

BEREDSKAP: Om smittevern, pandemiberedskap, mattrygghet og økonomi — Hvor forberedt er vi?

1515 Guri Tveito (ekspedisjonssjef, Avdeling for matpolitikk, Landbruks- og matdepartementet).
Dyrehelse og mattrygghet: Tiltak mot spredning av fugleinfluensa H5N1 og konsekvenser for næringen.

1535 Gunn-Elin Aa. Bjørneboe (ass. direktør, Sosial- og helsedirektoratet, professor i forebyggende medisin).
Pandemiplanen og pandemiberedskap i Norge.

1555 Jon A. Lea (direktør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).
Hvor trygt og sårbart er samfunnet? — Krisehåndtering og beredskapsøvelser: Hvilken rolle spiller DSB?

1615 Jens Ulltveit-Moe (administrerende direktør Umoe).
Pandemi og epidemi som økonomisk trussel. Forsyningssikkerhet av olje og gass til Europa. Konsekvenser ved forsyningssvikt.

1635 Peter Johan Schei (direktør, Fridtjof Nansens Inst.).
Kommentarer til temaet BEREDSKAP.

1645 Spørsmål

1700 PAUSE

TVERRFAGLIG PANELDEBATT kl. 1900–2100

1900 Paneldebatt. Fugleinfluensa og pandemitrussel: Hysteri eller realitet?
Deltakere og tema
Sted: Sophus Lies auditorium