BIO-konferansen 2009: FRA ARTENES OPPRINNELSE TIL ARTENES FORSVINNELSE     
     
PROGRAM

09:00 - 09:30 Registrering 
09:30 09:40 Velkommen ved BIOs nestleder Jannicke Moe
09:40 10:00 Innledning: Darwin, artene og mangfoldet. Dag Hessen, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

DEL 1: OPPRINNELSEN!     
Ordstyrer: Kirsten Borse Haraldsen, styreleder i BIO
10:00 -  10:30 Det store paradigmeskiftet. Nils Christian Stenseth,  Biologisk institutt, Universitetet i Oslo
10:30 -  11:00 Hva er en art? Inger Nordal,  Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

11:00 -  11:30 Kaffe/frukt 

11:30 -  12:00 IDA - Hvor går vi videre? Jørn Hurum, Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo
12:00 -  12:30 Darwins drøm.  Klaus Høiland, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

12:30 -  13:30 Lunsj 

DEL 2: FORSVINNELSEN?     
Ordstyrer: Jannicke Moe, nestleder i BIO
13:30 -  14:00  Se torsken! Anne Maria Eikeset, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo
14:00 -  14:30 International Barcode of Life: Et globalt initiativ for raskere kartlegging og overvåking av biologisk mangfold. Anders Hobæk, NIVA
14:30 -  15:00  Artsprosjektet. Ingrid Salvesen, Artsdatabanken

15:00 -  15:30 Kaffe/kake 

15:30 -  16:00  Hvorfor forsvinner artene? Rune Aanderaa, SABIMA
16:00 -  16:30 I Darwins fotspor. Jens Ådne Rekkedal Haga, Kjetil Lysne Voje og Tore Oldeide Elgvin, , Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

16:30 -  17:00 Diskusjon og oppsummering (Anne Lyche Solheim, NIVA)Påmelding
Tid og sted: 11. november, CIENS (Oslo Center for Integrated Environmental and Social research) i Forskningsparken.
Adresse: Gaustadalléen 21 i Auditoriet "Forum". (klikk for kart) 
Arrangør: Norsk Biologforening (BIO) i samarbeid med Realistforeningen, Norsk Institutt for Vannforskning og Biologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.