BIO-konferansen 2021: De umistelige

GENENES TIDSALDER
200 år etter Mendel 

 Fredag 11. november

Det er 200 år siden Gregor Johann­ Mendel ble født. Han er med rette kalt «genetikkens far» og årets konferanse vil vise  hvor vi står i dag. Konferansen vil spenne fra oppdateringer om nye medisinske metoder, genomkartlegging,  CRISPR og til bioetikk, for å nevne noen. Genene blir forklaringsmodell og en rød tråd gjennom konferansen.

Sted: Kristine Bonnevies hus i Auditorium 3 på Blindern                BIO              tomtestiftelsen l         

Arrangør:  Norsk Biologforening (BIO)  og Tømtestiftelsen
I samarbeid med Realfagsbiblioteket og Institutt for biovitenskap ved UiO

 

 

10:55 – 11:25 Kaffe/frukt