GENENES TIDSALDER
200 år etter Mendel

9:30 - 10:00   Registrering og kaffe
10:00 - 10:07   Velkommen
ved BIOs styreleder Louise Valestrand
10:07 - 10:15   Åpning
ved Arne Klungland, instituttleder inst. for biovitenskap, UiO
        DEL 1: Bakgrunn
10:15 - 10:45   Mendel er 200 år og derfor feirer vi
Nils Chr. Stenseth, professor, UiO
10:45 - 11:15   Mendeliansk genetikk og den moderne syntese
Thomas F. Hansen, professor, inst. for biovitenskap, UiO
        DEL 2: Anvendelse
11:15 - 11:45   Crispr og moderne planteforedling
Melinka Butenko, førsteamanuensis, inst. for biovitenskap, UiO
11:45 - 12:45   Lunsj
12:45 - 13:15   Earth genom project når alle klodens arter skal sekvenseres
Kjetill Jakobsen, professor, inst. for biovitenskap, UiO
13:15 - 13:45   DNA-strekkoding – et verktøy for gjenkjenning av arter
Bente Edvardsen, professor, inst. for biovitenskap, UiO
13:45 - 14:15   Genomet som verktøy i humanmedisin
Dag Undlien, professor, Oslo universitetssykehus, UiO
14:15 - 14:30   Utdeling av Bonnevieprisen
14:30 - 15:00   Kaffe/frukt
        DEL 3: Hva nå?
15:00 - 15:15   Pandemier uten oversikt
Sarah Mikalsen Murphy, PhD-student, Oslo universitetssykehus, UiO
15:15 - 15:30   eDNA - fra barcodes til artsmangfold
Eivind Ronold, PhD-student, inst. for biovitenskap, UiO
15:30 - 16:00   Å redigere liv -  fra vitenskap til verdensperspektiv 
Sigrid Bratlie, molekylærbiolog og fagbokforfatter
       

Konferansier: Elina Melteig  

Tid og sted:   Fredag 11. november, kl 10.00-16.00. Auditorium 3, Kristine Bonnevies hus, Universitetet i Oslo Blindern.

          BIO              tomtestiftelsen l         

    Arrangør: Norsk Biologforening (BIO)  og Tømtestiftelsen i samarbeid med Realfagsbiblioteket og Institutt for biovitenskap ved UiO