BIO-konferansen 2021: De umistelige

Den grenseløse naturen. 200 år etter Alfred Russel Wallace.

 Fredag 17. november.  I år er det 200 år siden Alfred Russel Wallace ble født og BIO-konferansen 2023 vil markere dette. Wallace er mannen som formulerte teorien om naturlig utvalg samtidig med Darwin. Han hadde interessante teorier om evolusjon, naturvern og samfunn, og var sentral for anerkjennelsen av seleksjonsteorien. Derfor bruker vi Wallace som utgangspunkt og trekker frem temaer som er viktige også i vår samtid.

 

 

Sted: Kristine Bonnevies hus i Auditorium 3 på Blindern                BIO              tomtestiftelsen l         

Arrangør:  Norsk Biologforening (BIO)  og Tømtestiftelsen
I samarbeid med Realfagsbiblioteket og Institutt for biovitenskap ved UiO

Påmelding |   Program  | Se kart

 

 

 

10:55 – 11:25 Kaffe/frukt