BIO-konferansen 2018: Kommunikasjon

KOMMUNIKASJON. Årets BIO-konferanse handler om biologisk kommunikasjon i celler,­ mellom dyr, planter og i menneskets digitale­ liv.

 

 

Tid og sted:   Fredag 2. november, kl 08.30-17.00 i Kristine Bonnevies hus, Auditorium 3. Universitetet i Oslo Blindern.

Påmelding:  Konferansen krever påmelding og prisen dekker blant annet lunsj og forfriskninger kr 550,- (450.- for medlemmer og 200,- for studentmedlemmer, begrenset med studentplasser. 390,- for deg som delta og bli medlem med det samme)
Arrangør:

                 BIO                

Norsk Biologforening (BIO) 
I samarbeid med Realfagsbiblioteket, Institutt for biovitenskap og Livsvitenskap ved UiO

 

 

10:55 – 11:25 Kaffe/frukt