SYMBIOSE: I årets BIO-konferanse  markerer vi 50-årsjubileet for at Jostein Goksøyr og Lynn Margulis parallelt lanserte endosymbioseteorien. I tillegg spinner vi videre på symbiosebegrepet fra celle til samfunn. 

Foreløpig program

 

 

08:30 - 09:00   Registrering og kaffe
         
09:00 - 09:10   Velkommen
         
09:10 - 09:30   Åpning
         
        DEL 1: ENDOSYMBIOSEN
09:30 - 09:40   Endosymbionteorien 50 år ved UiB. 
        Anders Goksøyr
         
09:40 - 10:10   One plus one equals one: historical and modern perspectives on endosymbiotic theory
        John M. Archibald
         
10:40 - 11:00   Kaffe/frukt
         
        DEL 2: NATUREN
11:00 - 11:30   It’s complicated. Mykorrhiza – et mangslungent samliv mellom planterøtter og sopp
        Håvard Kauserud
         
11:30 - 12:00   Insekter og symbioser
        Anne Sverdrup-Thygeson
         
12:00 - 12:30   PechaKucha-foredrag
        4 små foredrag
         
12:30 - 12:50   Utdeling av Bonnevieprisen
         
12:50 - 13:50   Lunsj
         
        DEL 3: MENNESKET OG SAMFUNN
13:50 - 14:00   Lansering av nye Spør en biolog!
        Torborg Galteland
         
14:00 - 14:30   Tarmbakteriene og oss
        Johannes Espolin Roksund Hov
         
14:30 - 15:00   PechaKucha-foredrag
        4 små foredrag
         
15:00 - 15:30   Samarbeid fra celle til samfunn
        Dag O Hessen
         
 15.30    16.00    Debatt
         

 

 

Fra ca kl 16  inviteres du til Pub. 

 

BIO-konferansen 2017 arrangeres av:

BIO   tomtestiftelsen l
 Norsk Biologforening (BIO)  og Tømtestiftelsen.

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med Realfagsbiblioteket, Institutt for biovitenskap og Livsvitenskap ved UiO samt biologisk institutt ved UiB

 

On top of that gum helps to reduce stress essaylesson buy college essays online and increase alertness; two factors that can cause you to loss focus while taking the test.

KOMMUNIKASJON. Årets BIO-konferanse handler om biologisk kommunikasjon i celler,­ mellom dyr, planter og i menneskets digitale­ liv. 

Program

 

 

09:00 - 09:30   Registrering og kaffe
09:30 - 09:40   Velkommen BIOs styreleder Elina Melteig
09:40 - 09:50   Åpning ved Instituttleder for IBV Rein Aasland
 09:50    10:05    Musikalsk innslag: Overgump
         
        DEL 1: CELLENE 
10:05 - 10:35   Kommunikasjon som metafor i proteinsyntesen
        Gry Oftedal
10:35 - 11:05   Kommunikasjon mellom hjerneceller
        Marte Julie Sætra og Hallvard Heiberg
         
        DEL 2: NATUREN 
11:05  -  11:35   Kommunikasjon mellom hvaler
        Karl Inne Ugland
11:35  -  12:35   Lunsj 
12:35   - 13:05   Planter kommmuniserer  også! 
        Charlotte Sletten Bjorå
13:05 - 13:35   Kommunikasjon mellom fugler
        Helene Lampe
         
13:35  -  13:55   Utdeling av Bonnevieprisen
13:55 - 14:35   Kaffe/frukt
         
         DEL 3: MENNESKET 
         
14:35 - 15:05   Hvordan kommuniserte fortidsmennesket?
        Torfinn Ørmen
15:05 - 15:35   Menneskets digitale kommunikasjon
        Morten Goodwin
         
16:00  -  17.45    Pub i Vilhelm Bjerknes hus
         

 

BIO-konferansen 2018 arrangeres av:

BIO   
 Norsk Biologforening (BIO)  

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med Realfagsbiblioteket, Institutt for biovitenskap og Livsvitenskap ved UiO.

SYMBIOSE: I årets BIO-konferanse  markerer vi 50-årsjubileet for at Jostein Goksøyr og Lynn Margulis parallelt lanserte endosymbioseteorien. I tillegg spinner vi videre på symbiosebegrepet fra celle til samfunn. 

Påmelding til konferanse:

 

 

Biokonferansen 2017 arrangeres av Norsk Biologforening i samarbeid med Tømtestiftelsen, Institutt for biovitenskap ved UiO og Realfagsbiblioteket ved UiO.

 

LIVETS OPPRINNELSE OG HVA ER EGENTLIG LIV? I BIO-konferansen 2019 stiller vi de virkelig store spørsmålene om livets opprinnelse og hva er egentlig liv.

Program 

 

09:00 - 09:30   Registrering og kaffe
09:30 - 09:40   Velkommen
09:40 - 09:50   Åpning
 09:50    10:05   Musikalsk innslag: Overgump
         
        DEL 1  
10:05 - 10:35   Jorda før livet
        Anja Røyne
         
10:35 - 11:05   Hvordan oppsto liv?
        Dag O. Hessen
         
11:05  -  11:35   Fossilene forteller om artenes utvikling
        Lene Liebe Delsett
         
11:35  -  12:35   Lunsj 
         
        DEL 2 
12:35   - 13:05   Oppsplitting av livets tre
        Jon Bråte
         
13:05 - 13:35   Er virus liv?
        Tone F. Gregers
         
13:35  -  13:55   Utdeling av Bonnevieprisen
13:55 - 14:35   Kaffe/frukt
         
         DEL 3 
14:35 - 15:05   Masseutryddelsene: Da livet nesten ble utslettet
        Henrik Svendsen
         
15:05 - 15:35   Kan roboter bli liv?
        Kai Olav Ellefsen, IFI, UiO
         
        SOSIALT
16:00  -  17.45   Pub i Vilhelm Bjerknes hus
         
18:00       Middag for de som ønsker (påmelding)
         

 

 

 

                 BIO            tomtestiftelsen l    

ArrangørNorsk Biologforening (BIO)  og Tømtestiftelsen
I samarbeid med Realfagsbiblioteket, Institutt for biovitenskap og Livsvitenskap: UiO

KOMMUNIKASJON. På årets BIO-konferanse lærer vi om biologisk kommunikasjon i celler,­ mellom dyr, planter og i menneskets digitale liv.

Påmelding:  Konferansen krever påmelding og prisen dekker blant annet lunsj og forfriskninger. Pris kr 550,- 450.- for medlemmer og 190,- for studentmedlemmer (begrenset med studentplasser) 460,- for deg som delta og bli medlem med det samme.

Påmelding til konferanse 

 

 

 Biokonferansen 2018 arrangeres av Norsk Biologforening i samarbeid med, Institutt for biovitenskap og Realfagsbiblioteket ved UiO.