Kyrre KausrudKyrre L. KausrudSvartedauen som drepte rundt halve Europas befolkning, og Justinians Pest som var med å sette den endelige spikeren i kista til Romerrike, er bare de to mest kjente pandemiene av pesten, sykdommen forårsaket av bakterien Yersinia pestis.  Hvor kom pesten fra og hvor ble den av? Hvordan kan en obskur gnagersykdom fra Sentralasia få slike enorme utbrudd hos mennesker? Hva er det vi vet og ikke vet om pesten, epidemiologien dens og evolusjon av virulente zoonoser?

 

Dette foredraget er en del av BIO-konferansen 2013.

Forelesningen inngår i prosjektet Science Debate, som er et samarbeid mellom Realfagsbiblioteket og Fritt Ord.

Arrangør
Institutt for biovitenskapRealfagsbiblioteket og Norsk Biologforening

Spesso, la miglior cura per megalis prezzo 20 mg la disfunzione erettile e quella di comunicare apertamente con il proprio partner cosa state vivendo in modo da poter risolvere il problema insieme. Incontrare difficolta nell’erezione puo essere un'esperienza molto cialis senza la ricetta fastidiosa e frustrante per molti uomini.