fltt crop thumbRealfagsbiblioteket i samarbeid med Fritt Ord sender direkte fra Biokonferansen 2013: "Pest og Plage! Zoonoser: sykdommer som spres fra dyr til mennesker - en av de alvorligste truslene, før og nå"

1. nov. 2013 09:15 - 15:30 Eilert Sundts hus, Aud 1

http://www.ub.uio.no/om/aktuelt/live/