Filmene fra BIO-konferansen 2014 er ferdig redigert og du kan se dem her:

http://www.ub.uio.no/om/kanal/ureal/biokonferansen-2014/