mendel feature2Det er 150 år siden Gregor Johann Mendel  presenterte sine krysningsforsøk med erteplanter og BIO-konferansen 6. november vil markere dette.  Konferansen vil spenne fra oppdateringer om evolusjonshistorien til nye medisinske metoder og forklaringer på metagenomikk, epigenetikk og bioinformatikk, for å nevne noe. Arvestoffet blir forklaringsmodell og en rød tråd gjennom konferansen.