SYMBIOSE: I årets BIO-konferanse  markerer vi 50-årsjubileet for at Jostein Goksøyr og Lynn Margulis parallelt lanserte endosymbioseteorien. I tillegg spinner vi videre på symbiosebegrepet fra celle til samfunn. 

Foreløpig program

 

 

08:30 - 09:00   Registrering og kaffe
         
09:00 - 09:10   Velkommen
         
09:10 - 09:30   Åpning
         
        DEL 1: ENDOSYMBIOSEN
09:30 - 09:40   Endosymbionteorien 50 år ved UiB. 
        Anders Goksøyr
         
09:40 - 10:10   One plus one equals one: historical and modern perspectives on endosymbiotic theory
        John M. Archibald
         
10:40 - 11:00   Kaffe/frukt
         
        DEL 2: NATUREN
11:00 - 11:30   It’s complicated. Mykorrhiza – et mangslungent samliv mellom planterøtter og sopp
        Håvard Kauserud
         
11:30 - 12:00   Insekter og symbioser
        Anne Sverdrup-Thygeson
         
12:00 - 12:30   PechaKucha-foredrag
        4 små foredrag
         
12:30 - 12:50   Utdeling av Bonnevieprisen
         
12:50 - 13:50   Lunsj
         
        DEL 3: MENNESKET OG SAMFUNN
13:50 - 14:00   Lansering av nye Spør en biolog!
        Torborg Galteland
         
14:00 - 14:30   Tarmbakteriene og oss
        Johannes Espolin Roksund Hov
         
14:30 - 15:00   PechaKucha-foredrag
        4 små foredrag
         
15:00 - 15:30   Samarbeid fra celle til samfunn
        Dag O Hessen
         
 15.30    16.00    Debatt
         

 

 

Fra ca kl 16  inviteres du til Pub. 

 

BIO-konferansen 2017 arrangeres av:

BIO   tomtestiftelsen l
 Norsk Biologforening (BIO)  og Tømtestiftelsen.

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med Realfagsbiblioteket, Institutt for biovitenskap og Livsvitenskap ved UiO samt biologisk institutt ved UiB

 

On top of that gum helps to reduce stress essaylesson buy college essays online and increase alertness; two factors that can cause you to loss focus while taking the test.