Georg KapperudGeorg Kapperud

ZOONOSER – ET EVOLUSJONÆRT OG HISTORISK PERSPEKTIV
Georg Kapperud

Zoonoser er smittsomme sykdommer som kan overføres fra andre virveldyr til mennesker, av og til også omvendt. For at en sykdom skal klassifiseres som zoonose, kreves det at den gir sykdom hos mennesker. Zoonosene kan smitte:

• Direkte ved kontakt med dyrene, deres avføring urin eller sekreter
• Indirekte via vehikler (matvarer, dyreprodukter, gjenstander og redskaper, og drikkevann), eller
• Indirekte via vektorer som levende insekter og flått

Mange zoonoser kan smitte på flere måter. For eksempel kan mange matbårne zoonoser overføres både gjennom matvarer, drikkevarer, drikkevann og ved direkte kontakt med dyrene.

Lars QvillerLars QvillerFlått, økologi og det prosjektet vi jobber med. Det er lett å overse at et folkehelseproblem har en økologi. Hvorfor blir folk syke – jo fordi de går der det er mye flått. 

Nesten all utmark er påvirket av menneskelig bruk, selv i lille Norge med så liten befolkningstetthet. Hjortebestanden påvirker mengden flått. Det er mye hjort, fordi vi fordi vi tillater det.  Vi kan ikke bare fjerne alle dyr i utmarka.

 


leona gilbertLeona GilbertLyme Disease is the most commonly reported tick-borne infection in Europe and North America, and is endemic in 63 countries all over the world including the 27 EU countries. The disease, first described in Old Lyme, Connecticut in 1975, is caused by a spiral-shaped spirochete Borrelia burgdorferi as a consequence of a bite from infected Ixodes genus ticks. This pathogen has also been found in the midgut of mosquites, Culex pipiens and Aedes vexans and other blood sucking flies, which leads to the idea that transmission may be possible by other arthropods. There are 17 genospecies in B. burgdorferi sensu lato group, which have differences in vector species and pathogenicity. The most established Borrelia burgdorferi genospecies in Europe are B. garinii, B. afzelii and to a lesser extent B. burgdorferi sensu stricto that is predominant in USA.

Truls NesbakkenTruls Nesbakken foran Yersin-museet i Vietnam.Zoonotiske agens som smitter menneske via dyr og mat vil bli omtalt. Beskytter kjøttkontrollen oss mot disse i dag? Pestbakteriens lillesøster, Yersinia enterocolitica, og Toxoplasma gondii - parasitt med stor suksess og store konsekvenser vil bli omtalt spesielt. Stikkordene One Health, One Medicine, veterinær samfunnsmedisin og biosecurity er viktige når det gjelder begrensning og kontroll av zoonotiske sykdommer.

Kyrre KausrudKyrre L. KausrudSvartedauen som drepte rundt halve Europas befolkning, og Justinians Pest som var med å sette den endelige spikeren i kista til Romerrike, er bare de to mest kjente pandemiene av pesten, sykdommen forårsaket av bakterien Yersinia pestis.  Hvor kom pesten fra og hvor ble den av? Hvordan kan en obskur gnagersykdom fra Sentralasia få slike enorme utbrudd hos mennesker? Hva er det vi vet og ikke vet om pesten, epidemiologien dens og evolusjon av virulente zoonoser?