Lars QvillerLars QvillerFlått, økologi og det prosjektet vi jobber med. Det er lett å overse at et folkehelseproblem har en økologi. Hvorfor blir folk syke – jo fordi de går der det er mye flått. 

Nesten all utmark er påvirket av menneskelig bruk, selv i lille Norge med så liten befolkningstetthet. Hjortebestanden påvirker mengden flått. Det er mye hjort, fordi vi fordi vi tillater det.  Vi kan ikke bare fjerne alle dyr i utmarka.

 

 

 

Andre forhold som antakelig påvirker dette:

 • Økonomi
 • andre land
 • sykdom og store tap på sau
 • vilt – vi vet ikke
 • smågnagersyklus
 • Veldig viktig i økologiske system
 • kan noe av smågnagersyklusene forklares av flått
 • Kan flått påvirke rovviltbestander

Flått i terrenget 

 • hvor kan vi gå
 • høyde over havet
 • avstand til kystt
 • klima
 • vær

Dette foredraget er en del av BIO-konferansen 2013.

Forelesningen inngår i prosjektet Science Debate, som er et samarbeid mellom Realfagsbiblioteket og Fritt Ord.

Arrangør
Instiutt for biovitenskapRealfagsbiblioteket og Norsk Biologforening