Pest og plage!

fltt crop thumbZoonoser: sykdommer som spres fra dyr til mennesker - en av de alvorligste truslene, før og nå

Zoonosene er rundt oss og i oss, og har vært med oss siden tidenes morgen. De gir oss rabies, borreliose og pest og plage. Vet vi nok om zoonosenes økologi og evolusjon? Bli oppdatert på blodfersk forskning om borrelia.

Tid og sted:  Fredag 1. november, kl 08.45-16.30 i Eilert Sundts hus, Blindern, Universitetet i Oslo
Påmelding:  Konferansen krever påmelding og prisen er for lunsj og forfriskninger kr 350,- (250.- for medlemmer og 60,- for studentmedlemmer, begrenset med studentplasser). 
Arrangør: Norsk Biologforening (BIO) i samarbeid med Institutt for biovitenskap, Realfagsbiblioteket og Forum for vitenskapsteori. Konferansen er også denne gang en del av Realfagsbibliotekets satsing på ”science debate og realfag i norsk offentlighet” som er støttet av Fritt ord.    


PROGRAM (med forbehold om endringer)

08:45 – 09:15 Registrering  

09:15 – 09:40 Velkommen ved BIOs leder Kirsten Borse Haraldsen. Åpning ved Trond Schumacher.

 

Del  1

9.40 – 10:10 Zoonoser - et evolusjonært og historisk perspektiv - forekomst, betydning og utfordringer. Georg Kapperud, Folkehelseinstituttet. Les mer...

10:10 – 10:40 Veterinærene, zoonosene og mattrygghet. Truls Nesbakken, Norges Veterinærhøgskole

10:40 – 11:10 Zoonoser som reisemedisinsk problem. Gunnar Hasle, Reiseklinikken

11:10 – 11:30 Kaffe/frukt 

 

Del 2

11:30  – 12:00 Pesten fra steppene. Krig, kunnskap og klima i svartedauens tid. Kyrre L. Kausrud, Universitetet i Oslo. Les mer....

12:00  – 12:30 Flått, utbredelse, klima og hjortedyr.  Lars Qviller, Universitetet i Oslo

12:30 – 13:00 Pleomorphic forms and biology of Borrelia. Leona Gilbert, University of Jyväskylä. Les mer...

13:00 – 13:15 Utdeling av Bonnevieprisen 

13.15 – 14.00 Lunsj  

 

Del 3: Guest speaker,  Monica Embers 

14:00 – 14:15 Kaffe

14:15 – 15:00 Lyme disease: 30 years of research and much more to learn. Monica Embers, Tulane National Primate Research Center. Les mer...

15:00 – 15:30 Spørsmål fra salen og debatt. Erik Tunstad.

15.30 – 16.30 Mingling og fingermat i Vilhelm Bjerknes hus i etterkant av foredraget

10:55 – 11:25 Kaffe/frukt