Den grenseløse naturen. 200 år etter Alfred Russel Wallace.

 Fredag 17. november

I 2023 er det 200 år siden Alfred Russel Wallace ble født og BIO-konferansen 2023 vil markere dette. Wallace er mannen som fant teorien om naturlig utvalg samtidig med Darwin. Han hadde sine egne tanker om evolusjon, økologi, naturvern, samfunn og filosofi, og dette
gjør ham til en av forrige århundreskiftets viktigste biologer og tenkere. Og hans forhold til Darwin var ikke først og fremst preget av konkurranse og personlige motsetninger, men av vennskap og respekt. Derfor bruker vi Wallace som utgangspunkt og trekker frem temaer som er viktige også i vår samtid.

Sted: Kristine Bonnevies hus i Auditorium 3 på Blindern                BIO              tomtestiftelsen l         

Arrangør:  Norsk Biologforening (BIO)  og Tømtestiftelsen
I samarbeid med Realfagsbiblioteket og Institutt for biovitenskap ved UiO

 

 

 

10:55 – 11:25 Kaffe/frukt