Her vil du finne en liten omtale av noen av foredragene på BIO-konferansen. Flere vil komme til.