Roboter og datamaskiner er overlegne mennesker når det gjelder å utføre oppgaver systematisk og nøyaktig, og når det gjelder å gjøre kompliserte matematiske beregninger.

Men når uforutsette hendelser oppstår, når omgivelsene er i endring, og når vi må bruke intuisjon og sunn fornuft til å tilpasse oss - da er vi mennesker mye bedre enn roboter og datamaskiner.

Dette foredraget ser på hva roboter har å lære av mennesker og dyr, og hvordan vi kan ta inspirasjon fra biologi for å lage mer robuste, tilpasningsdyktige og intelligente roboter og datamaskiner.