Klikk her for program uten bilder.

  0815 Registrering & KAFFE
 
BIOLOGI: Fra hønsepest og spanskesyke til fugleinfluensa og H5N1: Virusenes biologi, økologi og spredningsmønster.
0900
Bente Herstad (konferansier, direktør ved SUM).

Velkommen.
0905
Peter Johan Schei (direktør, Fridtjof Nansens Inst.). 

Fugleinfluensa som internasjonalt miljøproblem.
0915
Lars Walløe (professor i fysiologi, UiO). 

Epidemier i menneskets natur- og kulturhistorie.
0935
Lars Reinhardt Haaheim (professor, Influensasenteret, Gades institutt, Universitetet i Bergen).

Den aktuelle H5N1 pandemitrussel: En forskers syn på virus, vaksiner og medikamenter.
0955
Jorun Jarp (avdelingsdirektør, Avdeling for dyrehelse, Veterinærinstituttet).

Status for utbredelse av H5N1: Spredningsmønster, smitteveier og fremtidsutsikter.
  1015 Spørsmål — KAFFE.
1050
Bjørn Iversen (overlege, Divisjon for smittevern, Nasjonalt folkehelseinstitutt).

Infeksjonsovervåking: Faglig vurdering av pandemitrussel, influensavirusets mulige smitteveier og beskyttelse mot infeksjoner.
1110
Björn Olsen (overlege ved Länssjukhuset i Kalmar og professor i infeksjonssykdommer, Umeå universitetet).

Medisinsk ornitologi: Influensa — apokalyps eller tomma hot?
1140
Nils Chr. Stenseth (prof. i biologi, UiO, leder av CEES (Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis))

Forskning om smittsomme sykdommers evolusjon.
1200
Hilde Kruse (avdelingsdirektør, Avdeling for helseovervåking, Veterinærinstituttet).

Kommentarer til temaet BIOLOGI.
  1210 Spørsmål — LUNSJ
 
SAMFUNN: Fugleinfluensa og pandemitrussel — meningsdannelse og risikopersepsjon. Hva gjør det med oss?
1310
Nils Roll-Hansen (professor i filosofi, UiO).

Fugleinfluensa og pandemiberedskap: Fra naturvitenskap til politikk.
1330
Matthias Kaiser (leder, Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi).

Fugleinfluensa og pandemi i et risikoperspektiv.
1350
Sverker Sörlin (Professor i miljøhistorie, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm).

Epidemier og miljøtrusler i et historisk perspektiv.
1410
Hilde Haugsgjerd (redaktør for aftenutgaven i Aftenposten, tidligere sjefredaktør i Dagsavisen).

Formidling av helserisiko og katastrofer uten å skape hysteri: Pressens rolle og ansvar.
1430
Tore Bakken (Førsteamanuensis, Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Handelshøyskolen).

Kommentarer til temaet SAMFUNN.
  1440 Spørsmål — KAFFE
 
BEREDSKAP: Om smittevern, pandemiberedskap, mattrygghet og økonomi — Hvor forberedt er vi?
1515
Guri Tveito (ekspedisjonssjef, Avdeling for matpolitikk, Landbruks- og matdepartementet).

Dyrehelse og mattrygghet: Tiltak mot spredning av fugleinfluensa H5N1 og konsekvenser for næringen.
1535
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe (ass. direktør, Sosial- og helsedirektoratet, professor i forebyggende medisin).

Pandemiplanen og pandemiberedskap i Norge.
1555
Jon A. Lea (direktør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). 

Hvor trygt og sårbart er samfunnet? — Krisehåndtering og beredskapsøvelser: Hvilken rolle spiller DSB?
1615
Jens Ulltveit-Moe (administrerende direktør Umoe).

Pandemi og epidemi som økonomisk trussel. Forsyningssikkerhet av olje og gass til Europa. Konsekvenser ved forsyningssvikt.
1635
Peter Johan Schei (direktør, Fridtjof Nansens Inst.).

Kommentarer til temaet BEREDSKAP.
  1645 Spørsmål
 
TVERRFAGLIG PANELDEBATT kl. 1900–2100
  1900
Paneldebatt. Fugleinfluensa og pandemitrussel: Hysteri eller realitet?
Deltakere og tema
Sted: Sophus Lies auditorium (klikk for kart)