Norsk Biologforening - BIO og Biologisk Institutt (UiO) inviterer til et konferanse om havnesedimenter og opprydning av slike. Vi ønsker å presentere det vitenskapelige grunnlaget for mudring og dumping av havnesedimenter, erfaringer fra det pågående prosjektet i Oslo havn.

Tid og sted: Fredag 9. november, kl 09-16:30 på Blindern, Kristine Bonnevies hus, Auditorium 3, 
Pris: Konferansen koster kr 200,- (100.- for medlemmer og 50,- for studenter). 

Påmelding | Program

Som et resultat av Stortingsmelding nr. 12 (2001-2002), ”Rent og rikt hav”, er det utarbeidet fylkesvise tiltaksplaner for opprydding av forurenset sjøbunn i en rekke havner langs hele norskekysten. Planer for de første 17 områdene er klare, og arbeidet i Oslo havn er allerede i gang.

Norsk Biologforening ønsker å belyse hvordan fagkunnskap er brukt i beslutningene. Er kunnskapen om biologi og miljø tatt nok hensyn til ved valg av metode og gjennomføring? Hva slags miljøgifter finnes det her og hvordan virker de?  Hva slags marint liv er det i byenes havnebasseng før mudring og hvordan blir det etterpå?

BIO spør også: Gjennomføres prosjekt ”Ren Oslofjord” på en betryggende måte? Kan noe gjøres på en annen måte i fremtiden?

<