yingyangMENDELS ARV: I  biologiens tidsalder

Kunnskapen om DNA-molekylets struktur og genenes funksjon spiller en sentral rolle innen både biologisk og medisinsk forskning, og får også stadig større praktisk anvendelse innen en rekke andre områder, fra matproduksjon til kriminaltekniske analyser.  Denne kunnskapen gir også nye muligheter for å forstå sammenhenger  i naturen og betydningen av arv og miljø, innen det som kan kalles vitenskapen om livet.
 

 

 

Det er i år 150 år siden Gregor Johann Mendel presenterte sine krysningsforsøk med erteplanter, som la grunnlaget for de mendelske arvelover. Det hadde tidligere vært kjent at karaktertrekk ble overført fra foreldre til avkom, men nå kunne de ikke bare beskrives, men også i noen grad forutsies og beregnes. Grunnlaget var lagt for det nye fagområdet genetikk.

Årets  Biokonferanse  vil belyse noen av de mest spennende forskningsområder og problemstillinger, og ikke minst resultater, som inngår i dagens moderne genetikk og livsvitenskap, med en forhistorie som strekker seg tilbake til genetikkens grunnlegger, Gregor Johann Mendel.

 

Tid og sted:   Fredag 6. november, kl 09.00-17.00 i Kristine Bonnevies hus, Auditorium 3. Universitetet i Oslo Blindern.
Påmelding:  Konferansen krever påmelding og prisen dekker blant annet lunsj og forfriskninger kr 400,- (300.- for medlemmer og 80,- for studentmedlemmer, begrenset med studentplasser).
Arrangør:
Norsk Biologforening (BIO) i samarbeid med Realfagsbiblioteket,  Forum for vitenskapsteori og Institutt for biovitenskap ved UiO


Påmelding   |   Program  |   Se kart