KOMMUNIKASJON. Årets BIO-konferanse handler om biologisk kommunikasjon i celler,­ mellom dyr, planter og i menneskets digitale­ liv. 

Program

 

 

09:00 - 09:30   Registrering og kaffe
09:30 - 09:40   Velkommen BIOs styreleder Elina Melteig
09:40 - 09:50   Åpning ved Instituttleder for IBV Rein Aasland
 09:50    10:05    Musikalsk innslag: Overgump
         
        DEL 1: CELLENE 
10:05 - 10:35   Kommunikasjon som metafor i proteinsyntesen
        Gry Oftedal
10:35 - 11:05   Kommunikasjon mellom hjerneceller
        Marte Julie Sætra og Hallvard Heiberg
         
        DEL 2: NATUREN 
11:05  -  11:35   Kommunikasjon mellom hvaler
        Karl Inne Ugland
11:35  -  12:35   Lunsj 
12:35   - 13:05   Planter kommmuniserer  også! 
        Charlotte Sletten Bjorå
13:05 - 13:35   Kommunikasjon mellom fugler
        Helene Lampe
         
13:35  -  13:55   Utdeling av Bonnevieprisen
13:55 - 14:35   Kaffe/frukt
         
         DEL 3: MENNESKET 
         
14:35 - 15:05   Hvordan kommuniserte fortidsmennesket?
        Torfinn Ørmen
15:05 - 15:35   Menneskets digitale kommunikasjon
        Morten Goodwin
         
16:00  -  17.45    Pub i Vilhelm Bjerknes hus
         

 

BIO-konferansen 2018 arrangeres av:

BIO   
 Norsk Biologforening (BIO)  

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med Realfagsbiblioteket, Institutt for biovitenskap og Livsvitenskap ved UiO.