Nytt lys på arv og miljø?konf11
Epigenetikk - hadde Lamarck rett?  Oslo, 25. november.
 


Tid og sted:  Fredag 25. november, kl 09-16 i Georg Sverdrups hus, Blindern, Universitetet i Oslo
Påmelding:  Konferansen krever påmelding og prisen er for lunsj og forfriskninger kr 300,- (200.- for medlemmer og 50,- for studentmedlemmer, begrenset med studentplasser).
Arrangør: Norsk Biologforening (BIO) i samarbeid med Realfagsbiblioteket og Seminaret for vitenskapsteori. Konferansen er også denne gang en del av Realfagsbibliotekets satsing på ”science debate og realfag i norsk offentlighet” som er støttet av Fritt ord. Følg deres arrangementer på Facebook

Program:
09:00 – 09:30 Registrering
09:30 – 09:40 Velkommen. Rektor ved Universitetet i Oslo,  Ole  Petter Ottersen

Del 1: Moderne evolusjonsteori etter Darwin

09:40 – 10:10 Epigenetikkens plass i moderne evolusjonsteori.
Thomas F. Hansen, Senter for fremragende forskning (CEES) , Biologisk institutt, Universitetet i Oslo.

10:10 – 10:40 Nytt blikk på sentraldogmet. Om søppel-DNA, genomisk fleksiblitet og rask evolusjon. Dag Olav Hessen, CEES, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

10:40 – 11:10 Evolusjon fra natur til kultur.
Jarl Giske, Teoretisk økologi, institutt for biologi, Universitetet i Bergen
 
11:10 – 11:30 Kaffe/frukt

Del 2: Arv ligger ikke bare i genene? Hva er epigenetikk -
moderne evolusjonsteori og mulige utfordringer


11:30 – 12:00 Epigenetikk: molekylære mekanismer for hvordan genaktivitet nedarves gjennom generasjoner.
Kjetill S. Jakobsen, CEES, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

12:00 - 12:30 Epigenetikk hos mennesker - eksempler og konsekvenser.
Dag Erik Undlien, Institutt for klinisk medisin, Avdeling for medisinsk genetikk, Universitetet i Oslo

12:30  – 13:00 Tvinger epigenetikken frem en revisjon av Neo-Darwinismen?
Stig W. Omholt, CEES, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

13:00 - 14:00 Lunsj

Del 3:  Guest speaker,  Stephen Suomi

14:00 – 14:15 Kaffe og trailer i foajeen

14:15 – 15:00  Epigenetic consequenses of early social experiences in primates, Stephen Suomi

15:00  – 15:20 Spørsmål fra salen og oppsummering

15:20 – 16:30 Mingling i biokantina med champis og tapas

10:55 – 11:25 Kaffe/frukt