Biokonferansen 2012
Biofilm i Flakavatn. Foto Dag Klaveness.
Biofilm er mikroorganismer som sammen lever i en klebrig substans, en film. I denne filmen kan mikroorganismene kommunisere og biofilmen sprenger grensene for hva organismene kan gjøre hver for seg. Biokonferansen 2012 gir et innblikk i denne fundamentale forståelse av biologien.

Program : Se programmet her

Påmelding for studentmedlemmer

Vi har subsidierte plasser for studentmedlemmer med lunsj til kr 50. Påmelding studenter.

 

Biokonferansen 2011 arrangeres av Norsk Biologforening i samarbeid med  Seminaret i Vitenskapsteori og Science Debate (Realfagsbiblioteket)  og  Fritt ord.