Biopodden

De aller fleste organismer har en indre klokke. Hvorfor trenger dyr og planter en indre klokke som styrer døgnrytmen? Og hva skjer når vi mennesker presser vår klokke ut av takt?

Referanser:

Tomoyuki Shikata, Shigeru Matsunaga, Mineo Iseki, Hiroyo Nishide, Sho-Ichi Higashi, Yasuhiro Kamei, Mineo Yamaguchi, Ian R. Jenkinson, Masakatsu Watanabe, Blue light regulates the rhythm of diurnal vertical migration in the raphidophyte red-tide alga Chattonella antiqua, Journal of Plankton Research, Volume 35, Issue 3, May/June 2013, Pages 542–552, https://doi.org/10.1093/plankt/fbt006

Clocks in Algae Zeenat B. Noordally and Andrew J. Millar, Biochemistry 2015 54 (2), 171-18
https://pubs-acs-org.ezproxy.uio.no/doi/10.1021/bi501089x

Dissociation of Circadian and Circatidal Timekeeping in the Marine Crustacean Eurydice pulchra, Lin Zhang,  Michael H. Hastings, Edward W. Green, Simon G. Webster,  Charalambos P. Kyriacou, David C. Wilcockson 6, Show all authors
Open AccessPublished:September 26, 2013DOI:
https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.08.038 https://www.nature.com/news/biological-clocks-defy-circadian-rhythms-1.13833

Roenneberg, Till, Anna Wirz-Justice, Debra J. Skene, Sonia Ancoli-Israel, Kenneth P. Wright, Derk-Jan Dijk, Phyllis Zee, Michael R. Gorman, Eva C. Winnebeck, and Elizabeth B. Klerman. “Why Should We Abolish Daylight Saving Time?” Journal of Biological Rhythms 34, no. 3 (June 2019): 227–30.
https://doi.org/10.1177/0748730419854197. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0748730419854197#articleCitationDownloadContainer

Mental Representations of Weekdays. David A. Ellis , Richard Wiseman, Rob Jenkins Published: August 19, 2015
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0134555

Arabidopsis synchronizes jasmonate-mediated defense with insect circadian behavior, Goodspeed et al 2012:
https://doi.org/10.1073/pnas.1116368109

Biological rhythms in the deep-sea hydrothermal mussel Bathymodus azoricus, Mat et al 2020 
https://www.nature.com/articles/s41467-020-17284-4

Astronauter som skal dra til Mars burde ha en litt lenger biologisk klokke enn andre!
https://www.inverse.com/article/21701-space-bad-sleep-mars-circad

logo

I Biopodden graver Elina og Vilde seg inn i biologiens verden med en freidig og underholdende tilnærming til forskningen. En ny episode publiseres hver onsdag.

Bak Biopodden står:

Vilde Olsson Lalun, podvert
Elina Melteig,  podvert og prosjektansvarlig
Torborg Galteland, ansvarlig redaktør

Biopodden er en podcast fra tiddsskriftet Biolog og støttes av Fritt ord og Tidsskriftforeningen. 
Musikken er laget av Overgump

 

 

10:55 – 11:25 Kaffe/frukt