Biopodden

Verdens matproduksjon må beskyttes mot plantesykdommer, tørke og regn. CRISPR-Cas er en ny metode for genredigering som har åpnet for en verden av muligheter. CRISPR-Cas kan hjelpe oss å beskytte matplantene, men også gi oss rosa mat og vin uten bivirkninger.

Referanser:

Fister Andrew S., Landherr Lena, Maximova Siela N., Guiltinan Mark J., Transient Expression of CRISPR/Cas9 Machinery Targeting TcNPR3 Enhances Defense Response in Theobroma caca0, Frontiers in Plant Science  vol. 9, 2018, page 268  
https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpls.2018.00268     DOI=10.3389/fpls.2018.00268   

Sánchez-León S, Gil-Humanes J, Ozuna CV, Giménez MJ, Sousa C, Voytas DF, Barro F. Low-gluten, nontransgenic wheat engineered with CRISPR/Cas9. Plant Biotechnol J. 2018 Apr;16(4):902-910. doi: 10.1111/pbi.12837. Epub 2017 Nov 24. PMID: 28921815; PMCID: PMC5867031.

Shipman, S., Nivala, J., Macklis, J. et al. CRISPR–Cas encoding of a digital movie into the genomes of a population of living bacteria. Nature 547, 345–349 (2017). https://doi.org/10.1038/nature23017

Vilela, A. An Overview of CRISPR-Based Technologies in Wine Yeasts to Improve Wine Flavor and Safety. Fermentation 2021, 7, 5. https://doi.org/10.3390/fermentation7010005
https://www.mdpi.com/2311-5637/7/1/5

Første paper der de beskrev CRISPR-CAS9 som en metode innenfor genteknologi.
A Programmable Dual-RNA–Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity
Jniek et al 2012
DOI: 10.1126/science.1225829

 Eksempel 1: Å lage rosa tomater!
Efficient generation of pink-fruited tomatoes using CRISPR/Cas9 system, Deng et al 2018 
https://doi.org/10.1016/j.jgg.2017.10.002

Eksempel: Ris resistente mot Xoo bakterien:
Broad-spectrum resistance to bacterial blight in rice using genome editing, Oliva et al 2019
https://www.nature.com/articles/s41587%20-019-0267-z

Funfact:
CRISPR analysis of bacteriophage-insensitive mutants (BIMs) of industrial Streptococcus thermophilus--implications for starter design, Mills et al 2010
DOI: 10.1111/j.1365-2672.2009.04486.x

logo

I Biopodden graver Elina og Vilde seg inn i biologiens verden med en freidig og underholdende tilnærming til forskningen. En ny episode publiseres hver onsdag.

Bak Biopodden står:

Vilde Olsson Lalun, podvert
Elina Melteig,  podvert og prosjektansvarlig
Torborg Galteland, ansvarlig redaktør

Biopodden er en podcast fra tiddsskriftet Biolog og støttes av Fritt ord og Tidsskriftforeningen. 
Musikken er laget av Overgump

 

 

10:55 – 11:25 Kaffe/frukt