Vedtekter for Bonnevieprisen

Vedtatt på årsmøtet i Norsk Biologforening 1999

§ 1. Bonnevieprisen utdeles til en person, en organisasjon, en informasjonskanal eller et spesielt initiativ, som på en særdeles fordelaktig måte har fremhevet biologifaget i norsk offentlighet eller i norsk skole.

§ 2. Prisen, som er oppkalt etter norges første kvinnelige professor, utdeles årlig av Norsk Biologforening, dersom det finnes verdige kandidater.

§ 3. Prisvinneren utpekes av en komite, oppnevnt av styret i Norsk Biologforening.

§ 4.Komiteen skal bestå av 3 personer, hvorav minst 2 skal være biologer. Det bør være én person som arbeider i skoleverket, og én fra media. Medlemmene oppevnes for en periode på 2 år.

§ 5.Medlemmer av BIO har anledning til å fremme forslag på kandidater til prisen. Medlemsbladet «Biolog» brukes for å annonsere prisen.

§ 6.Prisen består av et kunstverk, og et æresmedlemskap i Norsk Biologforening