Medlemskap- og abonnementstyper

 Som medlem får du tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får delta på våre aktiviteter med reduserte priser. Krav til fullt medlemskap er minst ett års utdannelse i biologi på universitetsnivå, eller annen relevant kompetanse som vurderes individuelt av styret. 

Studenter som har påbegynt et utdanningsprogram i biologi som leder fram til en universitets- eller høgskolegrad kan bli studentmedlemmer. Disse medlemmene betaler redusert medlemskontingent, men har for øvrig fulle medlemsrettigheter så lenge de følger det påbegynte utdanningsprogrammet. 

Som medlem får du tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får delta på våre aktiviteter med reduserte priser.

 Som medlem får du tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får delta på våre aktiviteter med reduserte priser. Krav til fullt medlemskap er minst ett års utdannelse i biologi på universitetsnivå, eller annen relevant kompetanse som vurderes individuelt av styret. Penjonister er medlem til redusert pris.

 Som medlem får du tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får delta på våre aktiviteter med reduserte priser. Krav til fullt medlemskap er minst ett års utdannelse i biologi på universitetsnivå, eller annen relevant kompetanse som vurderes individuelt av styret. Arbeidsledige får medemskap til redusert pris. 

 Som støttemedlem får du tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får delta på våre aktiviteter med reduserte priser. 

 Abonnementet gjelder institusjoner.  Som abonnent får dere  tidsskriftet BIOLOG tilsendt tre til fire ganger i året.  Enkeltpersoner som vil abonnere på tidsskriftet velger medlemskap eller støttemedlemskap.

 Som testmedlem får du ikke tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får ikke delta på våre aktiviteter med reduserte priser. Men vi er takknemelig for at du tester