Nytt medlemskap: Biologistudent

Studenter som har påbegynt et utdanningsprogram i biologi som leder fram til en universitets- eller høgskolegrad kan bli studentmedlemmer. Disse medlemmene betaler redusert medlemskontingent, men har for øvrig fulle medlemsrettigheter så lenge de følger det påbegynte utdanningsprogrammet. 

Som medlem får du tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får delta på våre aktiviteter med reduserte priser.

Pris: Kr. 200,00