Nytt medlemskap: Pensjonert biolog

 Som medlem får du tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får delta på våre aktiviteter med reduserte priser. Krav til fullt medlemskap er minst ett års utdannelse i biologi på universitetsnivå, eller annen relevant kompetanse som vurderes individuelt av styret. Penjonister er medlem til redusert pris.

Pris: Kr. 225,00