BIO-konferansen - middag

Middag holdes kl. 19 i  Vitenskapsakademiet i Drammensveien 78.  Flere av oss vil ta følge med kollektiv transport fra Blindern. Mer informasjon om det på konferansen.  

Arrangementsoversigt

Start dato 08.11.2019
Slutt dato 08.11.2019
Registration Start Date 26.08.2019
Maks plasser
Registert 2
Pris Deltaker kr.
Der kan ikke lenger påmeldes til dette arrangement