Nytt medlemskap: Pensjonist

 Som medlem får du tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får delta på våre aktiviteter med reduserte priser. Penjonister er medlem til redusert pris.  Alle kan bli medlem.

Pris: Kr. 225,00