Norsk Biologforening er en frivillig forening. Vi har som mål og samle flest mulig biologer og biologiinteresserte i foreningen. BIO utgir foreningens tildsskrift BIOLOG og arrangerer konferanser, feltkurs og etterutdanningskurs for biologer. Krav til fullt medlemskap er minst ett års utdannelse i biologi på universitetsnivå, eller annen relevant kompetanse som vurderes individuelt av styret. Støttemedlemskap er åpent for alle interesserte. Som medlem får du tilsendt tidskriftet BIOLOG fire ganger i året. Institusjoner kan abonnere på bladet.

Kontingentsatsene er 

  • Medlem i arbeid kr 325
  • Studenter og ledige kr 200
  • Pensjonister kr  225
  • Familiemedlemmer kr 100
  • Personlig abonnement/støttemedlem kr 325