Som medlem får du tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får delta på våre aktiviteter til reduserte priser. 

Som medlem får du tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får delta på våre aktiviteter med reduserte priser.  Studenter får medlemskap til redusert pris.

 Som medlem får du tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får delta på våre aktiviteter med reduserte priser. Penjonister er medlem til redusert pris.

 Som medlem får du tilsendt tidskriftet BIOLOG tre til fire ganger i året og du får delta på våre aktiviteter med reduserte priser. Arbeidsledige får medemskap til redusert pris.