BIOs årsmøte 2019 blir torsdag 25. april

Møtet holdes i Auditorium 1, i  Kristine Bonnevies hus, Universitetet i Oslo.

Vi begynner kl 18:00 med foredrag av Einar Strømnes:

Ti på topp i vår kropp

Om parasitter på mennesker

Selve årsmøtet begynner kl 18.45

Saksliste
1. Åpning og  konstituering

  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden           - 
  • Valg av ordstyrer og referenter           

2. Årsmelding 2018 

3. Regnskap 2018 og budsjett 2019 

4. Valg

Innkomne saker må må være styret i hende innen 6 uker før årsmøtet. Innkomne saker må må være styret i hende innen 6 uker før årsmøtet.


Vel møtt