BIOs årsmøte blir mandag 24. april kl. 18

Møtet blir i Georg Sverdrups hus, Auditorium 2

Saksliste
1. Åpning og  konstituering

  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden           - 
  • Valg av ordstyrer og referenter           

2. Årsmelding 2022 

3. Regnskap 2022 og budsjett 2023

4. Valg


Vel møtt