BIOs årsmøte blir torsdag 25. april kl. 18

 Møtet blir holdt torsdag 25. april kl 18 i Kristine Bonnevies hus, Blindernveien 33, Oslo.
I auditorium 1.

Saksliste
1. Åpning og  konstituering

  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden           - 
  • Valg av ordstyrer og referenter           

2. Årsmelding 2023 

3. Regnskap 2023 og budsjett 2024

4. Valg

 

 

Andre saker som skal behandles må være styret i hende innen 6 uker før årsmøtet (21. mars).

 

Vel møtt