BIOs årsmøte 2018 blir onsdag  18. april
i  Kristine Bonnevies hus, Universitetet i Oslo.

Møtet holdes i Bikuben (der biblioteket lå før).

Vi begynner kl 17:30 med foredrag av Klaus Høiland:

Kornets historie
 

Selve årsmøtet begynner kl 18.15

Saksliste
1. Åpning og  konstituering
           - Valg av ordstyrer og referenter
           - Godkjenning av dagsorden

2. Årsmelding 2017 (klikk for å åpne)

3. Regnskap 2017 og budsjett 2018  (klikk for  åpne)

4. Forslag om kontingentendringer fra 2019

  • Medlem i arbeid kr 300, øker til 325
  • Studenter og ledige 175, øker til 200
  • Pensjonister kr 200 øker til 225
  • Familiemedlemmer kr 75, øker til 100

 5. ValgVel møtt