Norsk Biologforening (BIO) ble stiftet i 1981, og har i dag ca 1300 medlemmer. Personer med utdanning i, eller interesse for, biologi kan bli medlemmer 

BIOs formål er:

  • Styrke faglig samhold og kontakt mellom norske biologer.
  • Arbeide for biologenes interesser på arbeidsmarkedet.
  • Arbeide for å styrke biologifaget i skolen.
  • Arbeide for at biologisk fagkunnskap blir tatt i bruk på alle nivå i samfunnsplanleggingen.
  • Utgi foreningens tidsskrift.
  • Etablere kontakt med utenlandske biologer og biologorganisasjoner.

 

 
 

BIO er medlem av Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA),  European Communities Biologists Association (E.C.B.A.) og Nordisk Biologisk Råd (NBR)