DEN GRENSELØSE NATUREN
200 år etter Wallace

9:30 - 10:00   Registrering og kaffe
10:00 - 10:07   Velkommen
ved BIOs styreleder Louise Valestrand
10:07 - 10:15   Åpning
Ved rep. fra inst. for biovitenskap, UiO
10:15 - 10:45   Hvorfor Alfred Russel Wallace?
Markus Lindholm, Steinerhøyskolen
10:45 - 11:15   Wallace, Darwin og naturlig seleksjon
Kjetil Lysne Voje, naturhistorisk museum, UiO
11:15 - 11:45   Sjarmen med å fange arter i tropene
Charlotte Bjorå, naturhistorisk museum, UiO
11:45 - 12:15   Wallacelinja og andre barrierer for arters utbredelse i tid og rom
Petter Zahl Marki, Universitetet i Agder
12:15 - 13:15   Lunsj  
13:15 - 13:45   Det fabelaktive og strevsomme livet som biolog i jungelen
A Gry Støvind Hoell
B Pål Høberg
13:45 - 14:15   Taksonomene dør ut
Kristoffer Bøhn, Sabima
 14:15  14:30   Utdeling av Bonnevieprisen
14:30 - 15:00   Kaffe/frukt
15:00 - 15:30   Wallace: Samfunnsdebattanten og miljøverneren
Dag O. Hessen, Institutt for biovitenskap, UiO
15:30 - 16:00   Wallace som humanist og utviklingstenker
Samtale mellom Lars Risan og Markus Lindholm
       

Konferansier: Elina Melteig  

Tid og sted:   Fredag 17. november, kl 10.00-16.00. Auditorium 3, Kristine Bonnevies hus, Universitetet i Oslo Blindern.

          BIO              tomtestiftelsen l         

    Arrangør: Norsk Biologforening (BIO)  og Tømtestiftelsen i samarbeid med Realfagsbiblioteket og Institutt for biovitenskap ved UiO