RokStories Feature

BIOs formål er å

• Styrke faglig samhold og kontakt mellom norske biologer
• Arbeide for biologenes interesser på arbeidsmarkedet
• Arbeide for å styrke biologifaget i skolen
• Arbeide for at biologisk fagkunnskap blir tatt i bruk på alle nivå i samfunnsplanleggingen
• Utgi foreningens tidsskrift
• Etablere kontakt med utenlandske biologer og biologorganisasjoner