Feature Image


Norsk Biologforening (BIO) ble stiftet i 1981, og har i dag ca 1400 medlemmer. Alle med utdanning i, eller interesse for biologi kan bli medlemmer 

 

 

BIOs formål er:

 

  • Styrke faglig samhold og kontakt mellom norske biologer.
  • Arbeide for biologenes interesser på arbeidsmarkedet.
  • Arbeide for å styrke biologifaget i skolen.
  • Arbeide for at biologisk fagkunnskap blir tatt i bruk på alle nivå i samfunnsplanleggingen.
  • Utgi foreningens tidsskrift.
  • Etablere kontakt med utenlandske biologer og biologorganisasjoner.