Av Hauk Are Fjeld, Julie Marie Følstad og Julie Malene Fusdahl
 
Z-forlag, 174 sider. 
Anmeldt av Dag O. Hessen

Jeg har minst en hyllemeter med klimabøker, kanskje 10-12 titler. Noen tykke, noen tynne. I møtet med denne boka, tross den fikse tittelen, blir naturligvis spørsmålet om vi virkelig trenger enda en klimabok. Jeg tror ikke svaret uten videre er ja!, men det er definitivt ja for denne boka. Og det er ikke et ja for å være hyggelig mot de tre unge forfatterne, men fordi dette virkelig er en slik bok vi trenger. Alle forfatterne er født på 90-tallet, to er biologer, en tar master i bærekraftig finans ved BI.

Vi klager, ofte med god grunn, over at politikerne sleper beina etter seg i klimaspørsmålet. I et demokrati er det imidlertid nødvendig at de mye omtalt «folk flest» forstår situasjonen og er med på notene. Mye tyder på at klimaskepsisen er overraskende stor i Norge, og derfor er en bok som dette viktig. Det gjenstår mye folkeopplysning, og det må være folkeopplysning som ikke er alt for dyster, og som folk orker å lese – altså en bok som denne. Og bare så det er sagt, dette er på ingen måte noen krampeoptimistisk bok, men nøktern, faktabasert, velskrevet og up to date

Boka er tredelt, de første kapitlene gir faktagrunnlaget, andre del løsningene, og del 3 går rett på spørsmålet om hvorfor ikke bare politikere, men svært mange i andre, sleper beina etter seg, før det avrundes med saklige og gode motargumenter til de påstandene vi stadig hører at det ikke spiller noen rolle hva lille Norge gjør, det blir bare symbolpolitikk uansett, og dessuten er vår olje renere enn alle andres olje. Argumenter vi alle kjenner, men som det er greit å ha gode svar på.  Alle de tre delene er velskrevet, aktuelle og kunnskapsbasert, dette er ikke tre ungdommer som er ute og synser om klimaspørsmålet. Den digitale referanselista (smart, sparer plass og papir), inneholder imponerende 299 referanser, og dette er sentral og oppdatert forskningslitteratur. Terskelen bør være høy for å si dette, men her er det på sin plass: dette er en imponerende bok. Jeg deler forfatternes ønske om at den må bli flittig lest.

Dag O. Hessen